МАГИСТРАТУРА

Магистратура – «бакалавриат – магистратура - PhD докторантурасы» кадраларды даярлаудың қазіргі заманғы үш сатылы жүйесінің екінші сатысы. Магистратурада оқыту қазақстандық халықаралық компанияларда табысты ғылыми-зертту, педагогикалық, тәжірибелік-конструкторлық және жаңашылдық қызметке қабілетті мамандарды даярлауға бағытталған.

 Кәсіби ЖОО-дан кейінгі бағдарлама Сізге нағыз кәсіпқой болуыңызға, қазіргі міндеттерді шеше білуге, басқаруда және ғылыми-зерттеу қызметінде, қазіргі бәсекелестік ортада алған біліміңіз бен дағдыларыңызды басшылыққа алуға мүмкіндік береді.

 

 

Тұран магистратурасы: әлемдік деңгейдің ғылыми-білім беру ортасы

 • Жеке траектория нақты жұмыс берушіге бағдарланған, әрбір магистрдің даярлығы!
 • Қазіргі білім беру технологиясын пайдалана отырып, жаңашылдық ғылыми-білім беру орталықтарының базасында магистрлік даярлық!
 • Жаңартылған оқу жабдығы – компьютерлік сыныптардан Smart Class Samsungке дейінгі және EDUROAM халықаралық білім алу роумингтік жүйесі!
 • Жоғарыбілікті профессорлық-оқытушылық құрам және әлемнің жетекші ғалымдарының мастер-кластары!
 • Студенттік бизнес-инкубатор – оқыту кезінде өзінің кәсіпорынын құруға жан-жақты мүмкіндік тудырады!
 • Магистрлік бағдарламаны таңдау бұрынғы алған білімге саласына байланысты емес (міндетті шарт – бағдарламаның пререквизиттерін игеру)!
 • Қазақстанда және шет елдерде көптеген академиялық алмасулар және тәжірибе жинақтау!
 • Магистратураның аккредицияланған білім беру бағдарламалары!
 • Жетекші шетелдік университеттерімен магистрлік бағдарламасы – сертификаттар иен қос диплом алу мүмкіндігі!
 • Ғаламторға еркін қолжетімдігі – университеттің кампус аумағында Wi-Fi аймағы!

«Тұран» универсмтетінің магистрінің дипломы – мемлекеттік үлгідегі диплом, тек іргелі даярлықты беріп қана қоймайды, сонымен қатар қызметке орналасу кезінде біздің түлектердің жоғарыбіліктілігі туралы куәландыра алатын жетекші қазақстандық және шетелдік компанияларда жоғары бағаланатын инструментальды білімдер мен дағдыларды береді.

«Тұран» университетінің магистратурасы – бұл табысқа сенімді қадам!

Ғылым магистрінің дәрежесі (MSc) – MSc, MS немесе M.Sci түрінде жиі қысқартылатын екінші академиялық дәреже. Степень MSc дәрежесі салмақты ғылыми зерттеуді орындау болып табылатын негізгі бөлімді, оқу бағдарламасын аяқтаған соң беріледі. Ғылым Магистрінің дәрежесі – бұл жоғары деңгейлі ғылыми, техникалық және кәсіби дағдылардың кепілі.

MSc магистратурасының бағдарламасының бірінде оқыту – бұл сіздің келешектегі кәсіби мансабыңызға енгізу. Ғылым магистрінің (MSc) болашақ мансабының жоспарына кең түрде толықтыру, сондай-ақ докторантурада оқыту үшін маңызды кәсіби дағдыларды дамытуға және академиялық базаны тұрғызуға мүмкіндік береді. Ғылым магистрі (MSc) дәрежесін алу үшін ғылыми жобаны немесе диссертация даярлау және қорғау қажет.

MSc бағдарламасын таңдау соншалықты маңызды болып табылады! MSc магистратурасының төменде көрсетілген, ең танымал бағдарламасының тізімінен тек қана сізге жақын келетін бағдарламаны іздеуді бастаңыз.

 

Тұран университеті магистратурасының мамандықтары

«Тұран» университеті келесі мамандықтар бойынша даярлауды іске асырады:

 • 6М020200 – Халықаралық қатынастар

 • 6М030100 – Құқықтану

 • 6М050300 – Психология

 • 6М050400 – Журналистика

 • 6М050600 – Экономика

 • 6М050700 – Менеджмент

 • 6М050800 – Есеп және аудит

 • 6М050900 – Қаржы

 • 6М051100 – Маркетинг

 • 6М070300 – Ақпараттық жүйелер

 • 6М090200 – Туризм

 • 6M070400 – Есептеу техникасы және бағдарламаменқамтамасыз ету

 • 6M041200 – Операторлық өнер

 • 6М040600 – Режиссура

 • МВА (М.В. Ломоносов атындағы ММУ дипломы)

Бағыттар бойынша оқыту мерзімі:

Ғылыми және педагогикалық (білім беру деңгейі – бакалавриат немесе жоғары арнаулы білім жұмыс тәжірибесінсіз), оқу мерзімі - 2 жыл.

Салалық (білім беру деңгейі – бакалавриат немесе жоғары арнаулы білім), оқу мерзімі - 1 жыл, 1,5 жыл.

Оқыту түрі: күндізгі.

Оқыту тілі: қазақ, орыс.

Оқыту шарттары: оқыту мемлекеттік грант бойынша және келісімшарт негізінде іске асырылады.

Академиялық дәреже:

Ғылыми-педагогикалық магистратура: MSc ғылым магистрі (сәйкес мамандық бойнша).

Салалық магистратура: Магистр (сәйкес мамандық бойынша).

 

Тұран университеті магистратурасына қабылдау Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылы 19 қаңтардағы № 109 қаулысымен бекітілген, ЖОО-дан кейін білім беру кәсіби оқу бағдарламасын жүзеге асыратын, білім беру мекемесінде оқытуға қабылдаудың Типтік ережелеріне сәйкес іске асырылады.

 

 

 

Ғылыми және педагогикалық магистратурасының (MSc)

бағдарламасы

 

1 жыл

1 семестр

 • Базалық міндетті компонент:
 1. Тарих және ғылымдар философиясы;
 2. Шет тілі;
 3. Педагогика;
 4. Психология.
 • Салалық міндетті компонент.
 • Таңдау бойынша компонент.
 • Ғылыми-зерттеу жұмысы

16 кредит

2 семестр

 • Таңдау бойынша компонент.
 • Ғылыми-зерттеу жұмысы.

16 кред

2 жыл

3 семестр

 • Таңдау бойынша компонент.
 • Ғылыми-зерттеу жұмысы.
 • Педагогикалық практика

16 кредит

4 семестр

 • Ғылыми сынақтан өту
 • Зерттеу практикасы
 • Ғылыми-зерттеу жұмысы.

11 кредит

Қорытынды аттестациясы

 • Мамандық бойынша кешенді емтихан.
 • Магистрлік диссертация қорғау

MSc ғылым магистрі академиялық дәрежесін бере отырып, мемлекеттік үлгідегі диплом

 

 

Салалық магистратура бағдарламасы

1 жыл оқу

1 жыл

1 семестр

 • Базалық міндетті компонент:
 1. Шет тілі;
 2. Менеджмент
 3. Психология.
 • Салалық міндетті компонент.
 • Таңдау бойынша компонент.

 

18 кредит

2 семестр

 

 • Ғылыми сынақтан өту
 • Өндірістік практика
 • Эксперименталдық-зерттеу жұмысы.

10 кредит

Қорытынды аттестациясы

 • Мамандық бойынша кешенді емтихан.
 • Магистрлік диссертация қорғау

магистр академиялық дәрежесін бере отырып, мемлекеттік үлгідегі диплом

 

1.5 жыл оқу

1 жыл

1 семестр

 • Базалық міндетті компонент:
 1. Шет тілі;
 2. Менеджмент
 3. Психология.
 •  Салалық міндетті компонент.
 • Таңдау бойынша компонент.

 

18 кредит

2 семестр

 • Таңдау бойынша компонент.

 

18 кредит

 • 0.5 жыл

3 семестр

 • Ғылыми сынақтан өту
 • Өндірістік практика
 • Эксперименталдық-зерттеу жұмысы.

12 кредит

Қорытынды аттестациясы

 • Мамандық бойынша кешенді емтихан.
 • Магистрлік диссертация қорғау

магистр академиялық дәрежесін бере отырып, мемлекеттік үлгідегі диплом

 

МВА бағдарламасы

Қашықтықтан оқыту-модулі

 

 «Стратегиялық маркетинг»* МВА бағдарламасы

М.В. Ломоносов атындағы ММУ

1 жыл

1 модуль

Тұран университеті, Алматы қаласы (Қазақстан)

М.В. Ломоносов атындағы ММУ-дің профессорлары мен жетекші доценттері сабақ өткізеді

2 модуль

Тұран университеті, Алматы қаласы (Қазақстан)

3 модуль

Тұран университеті, Алматы қаласы (Қазақстан)

2 жыл

4 модуль

Тұран университеті, Алматы қаласы (Қазақстан)

Leadership International Institute, «Тұран» университеті сертификаты

5 модуль

М.В. Ломоносов атындағы ММУ, Мәскеу қаласы есей)

 

 

6 модуль – шығу (таңдау бойынша)

Шетелдік ЖОО-серіктес:

 • Университет Зальцбург қаласы (SMBS, Австрия),
 •  Халықаралық менеджмент институты (ISM, Мюнхен, Германия),
 • Дж. Мейсон университеті (Вашингтон қаласы, США)

 

 

шетелдік сертификаттар

Қорытынды аттестациясы

 М.В. Ломоносов атындағы ММУ-де бітіру аттестациялық жұмысын қорғау

магистр академиялық дәрежесін бере отырып, М.В. Ломоносов атындағы ММУ дипломы

*Бағдарлама туралы толығырақ…Халықаралық көшбасшылық институтынан қараңыз

Магистратура және докторантура департаментінің байланыс телефондары:

8 727 260 40 04, e-mail – postgraduated@mail.ru, postgraduated@turan-edu.kz

офис 410