ДОКТОРАНТУРА PhD

Тұран университетінің докторантура бағдарламасы ғылыми, ғылыми-педагогикалық, өндірістік және инновациялық қызмет саласына қажетті жоғарғы ғылыми дәрежелі мамандарды элиталы дайындауды қамтамасыз етеді.

Докторлық диссертацияны дайындау жоғарғы ғылыми белсенділік пен академиялық мобильділікті үйлестіреді және жоғарғы ғылыми дәрежені алу үшін докторлық диссертацияны дайындау – философия докторы (PhD) дәрежесін алуға бағытталған.

Жоғарғы дәрежелі професорлық-оқытушы құрамынан құралған және шетелдің көшбасшы оқу орындарынан шақырылған професорлар да сабақ береді.

Тұран университетінің докторанттары диссертациялық зерттеу жұмысы барысында АҚШ, Франция, Германия, Швейцария, Малайзия, Қытай, Ресей     және т.б. шет мемлекеттердің көшбасшы ғылыми-білім беру орталықтарынан шетелдік ғылыми жетекшілерінің басқаруымен тағлымдамада міндетті түрде өтеді.

Барлық докторанттар ғылыми зерттеу нәтижесін ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған баспалар қатарына кіретін ««Тұран» университетінің Вестник» ғылыми журналында мақалаға басып шығару  мүмкіндіктері бар. Сонымен қатар, университетте жыл сайын ISBN бар ҚР Кітаптық палатасында тіркелген жинақта басылған мәлімет бойынша халықаралық ғылыми конференция өткізіледі. Университетте түрлі деңгейдегі Қазақстанда және шет мемлекеттерде болатын ғылыми конференциялар жайында ақпараты бар ғылыми зерттеу жұмыс бөлімшесі құрылған.

Бағдарламаны аяқтаған соң түлек мемлекеттік үлгідегі дипломға ие болады.

 

Тұран университетінің докторантура PhD бағдарламасы бойынша мамандықтары:

  • 6D030100 – Құқықтану
  • 6D050600 – Экономика
  • 6D060700 – Менеджмент
  • 6D050300 – Психология
  • 6D050900 – Қаржы

 

Оқу мерзімі – 3 жыл.

Оқу тәртібі – күндізгі.

Оқыту тілдері –  қазақша, орысша.

Оқу шарттары – мемлекеттік тапсырыс гранттары бойынша ғана оқытылады.

Ғылыми дәреже – философия докторы философии (PhD) (тиісті мамандық бойынша).

2012 жылдың 19 қаңтарында № 109 бабына сәйкес ҚР үкіметінің бекіткен заңы бойынша жоғарғы оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім беру бағдарламаларына сай жүзеге асыратын білім беру ұйымына оқуға қабылдау типтік ережелері бойынша Тұран университетінің докторантура PhD бағдарламасына құжаттарды қабылдау жүзеге асады.

Бағдарлама

докторантура PhD

 

1 жыл

1 семестр

Базалық міндетті компонент.

Профильді міндетті компонент.

Таңдау компоненті.

Ғылыми-зерттеу жұмыс.

36 кредит

 

2 семестр

Базалық міндетті компонент.

Профильді міндетті компонент.

Таңдау компоненті.

Ғылыми-зерттеу жұмыс.

2 жыл

3 семестр

Ғылыми-зерттеу жұмыс.

Педагогикалық тәжірибе.

39 кредит

 

4 семестр

Шетелдік ғылыми тағлымдама.

Зерттеу тәжірибе.

Ғылыми-зерттеу жұмыс.

3 жыл

5 семестр

Зерттеу тәжірибе.

Ғылыми-зерттеу жұмыс.

 

6 семестр

Зерттеу тәжірибе.

Ғылыми-зерттеу жұмыс.

Қорытынды аттестация

Кешенді емтихан

Докторлық диссертацияны қорғау

PhD докторы ғылыми дәрежесімен мемлекеттік үлгідегі диплом

Байланыс телефондары – 8 727 260 40 04, e-mail – postgraduated@mail.ru, postgraduated@turan-edu.kz

410 – офис